Εκπρόσωποι Εισερχόμενης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης RF0906

Athens, Attica, Greece · Call Center

Description

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη της πολυεθνικής εταιρίας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων 6ωρης απασχόλησης στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.


Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την ολοκληρωμένη και έγκαιρη διαχείριση αιτημάτων υφιστάμενου πελατολογίου μέσω εισερχόμενων κλήσεων

Requirements


Benefits

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Apply for this job