Προσωπικός Σύμβουλος High Value Πελατών RF0905

Athens, Attica, Greece · Call Center

Description

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη της πολυεθνικής εταιρίας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων 8ωρης απασχόλησης με σταθερό πρωινό ωράριο, στη θέση του Προσωπικού Συμβούλου.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη για την προσωπική εξυπηρέτηση του προσωπικού του πελατολογίου και ειδικότερα:

Requirements

Benefits

Apply for this job