Σύμβουλος Προώθησης Υπηρεσιών Ενέργειας RF0821

Athens, Attica, Greece · Call Center

Description

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό του Φυσικού Αερίου Αττικής, Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας, αναζητά υποψήφιους διαχείρισης εξερχομένων κλήσεων.


Ο κάτοχος της θέσης θα επικοινωνεί με υποψήφιο καθώς και υπάρχον πελατολόγιο με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση νέων υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας, καθώς και την διατήρησή του στο δίκτυό της.

Requirements

Benefits

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Apply for this job