Σύμβουλος Υπηρεσιών Παροχής Ενέργειας RF2607

Athens, Attica, Greece · Call Center

Description

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό της εταιρίας NRGTradingHouse ΑΕ, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου MotorOil, αναζητά δυναμικούς υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων με ειδικότητα:


Σύμβουλοι Υπηρεσιών Παροχής Ενέργειας


Στόχος της θέσης:

Ο/η κάτοχος της θέσης θα παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε υποψήφιο και υπάρχον πελατολόγιο, με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Ηλεκτρικής ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

Requirements

Benefits


Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Apply for this job