Σύμβουλος Υπηρεσιών Παροχής Ενέργειας RF2607

Athens, Attica, Greece · Call Center expand job description ↓

Description

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό της εταιρίας NRGTradingHouse ΑΕ, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου MotorOil, αναζητά δυναμικούς υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων με ειδικότητα:


Σύμβουλοι Υπηρεσιών Παροχής Ενέργειας


Στόχος της θέσης:

Ο/η κάτοχος της θέσης θα παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε υποψήφιο και υπάρχον πελατολόγιο, με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Ηλεκτρικής ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

Requirements

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία στο χώρο της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Πνεύμα Ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Γνώση αγγλικών Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις θα εκτιμηθεί

Benefits

 • Σύμβαση Αορίστου Χρόνου
 • Σταθερό Μηνιαίο Μισθό πάνω από την ΕΓΣΣΕ
 • Σύστημα Επιβράβευσης (Bonus)
 • Σύγχρονο και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση & υποστήριξη
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον ΗΣΑΠ)


Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Personal information
Your Profile