Σύμβουλοι Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών REF0819

Kallithea, Attica, Greece expand job description ↓

Description

Η ICAP Employment Solutions, στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της ομάδας που απασχολείται σε inhouse τηλεφωνικό κέντρο του μεγαλύτερου τραπεζικού οργανισμού (κοντά στον ΗΣΑΠ Καλλιθέας), αναζητά φιλόδοξους υποψηφίους για να εργαστούν σε έναν ανταγωνιστικό και δυναμικό κλάδο.


Περιγραφή Θέσης

Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες της Τράπεζας, με στόχο την καθοδήγηση σε βιώσιμες συμφωνίες αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, την διαχείριση συμφωνιών / διακανονισμών , την αποτελεσματική διαπραγμάτευση για την ένταξη σε προνομιακές ρυθμίσεις.

Requirements

Προφίλ Υποψηφίου

  • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο
  • Δυνατότητα ενεργητικής ακρόασης και παραγωγικού διαλόγου με τον συνομιλητή
  • Ικανότητα συμμόρφωσης σε κανόνες και σενάρια επικοινωνίας
  • Ευχέρεια στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (κυρίως MS Excel) και ανεπτυγμένη ικανότητα εναλλαγών πολλαπλών συστημάτων. Επιθυμητή η γνώση Qualco

Benefits

Παροχές

  • Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον, με διαδικασίες αξιολόγησης και δυνατότητες εξέλιξης
  • Μηνιαίες μικτές αποδοχές 850,00€
  • Δομημένη εκπαίδευση με αποδοχές.
  • Πρόσθετο bonus βάση στοχοθέτησης και αποτελεσμάτων
  • Εύκολη πρόσβαση μέσω ΜΜΜ
  • Πλήρης απασχόληση, Δευτέρα – Παρασκευή


Όλες οι επαφές θα γίνουν με απόλυτη εχεμύθεια.

Personal information
Your Profile
Application Details
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο
Δυνατότητα ενεργητικής ακρόασης και παραγωγικού διαλόγου με τον συνομιλητή
Ικανότητα συμμόρφωσης σε κανόνες και σενάρια επικοινωνίας
Ευχέρεια στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (κυρίως MS Excel) και ανεπτυγμένη ικανότητα εναλλαγών πολλαπλών συστημάτων. Επιθυμητή η γνώση Qualco